Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιωαννιτών


Ο Δήμος Ιωαννιτών,ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών και συγκεκριμένα:

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων 4
ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων (καλαθοφόρου οχήματος) 1
ΔΕ ηλεκτρολόγων 2
YE εργατών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων) 16
YE εργατών καθαριότητας (κοινοχρήστων χώρων) 9

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Τπηρεσιών (Δ/νση: Καπλάνη 7 2ος όροφος, τηλ: 2651361346) έως την 6/4/2018 αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Καραγιάννης Παναγιώτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση για τις προς κάλυψη θέσεις έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΤΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

© rss-now 2014-2017. Από το Blogger.