Η ανεπαρκής έκθεσή μας στο φυσικό φως σε συνδυασμό με την υπερβολική έκθεση στον τεχνητό φωτισμό κάνουν τους επιστήμονες να μιλούν για αυξανόμενες ενδείξεις μακροπρόθεσμων και σοβαρών συνεπειών στην υγεία μας.