Ο Αλβανός Αλή πασάς των Ιωαννίνων δεν συμπαθούσε τους Αλβανούς!


Έγγραφα από το προσωπικό αρχείο του Αλή πασά των Ιωαννίνων, που ανήκαν στη... συλλογή του Κωνσταντινουπολίτη Ι. Χώτζη (φυλάσσονται στην Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Αθηνών) και τα οποία δημοσιοποιήθηκαν σε έκδοση του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), αποκαλύπτουν ότι ο Αλή πασάς των Ιωαννίνων, αν και Αλβανός, δεν συμπαθούσε τους Αλβανούς.

Ο ιστορικός Βασίλης Παναγιωτόπουλος, που συμμετείχε στην επιμέλεια της έκδοσης των εγγράφων, επισημαίνει: «Ο Αλή είναι ένας Αλβανός, μουσουλμάνος, Οθωμανός πασάς αλλά δεν φαίνεται να είχε ποτέ δράση εθνοτικού τύπου. 
Δεν έδειξε ποτέ καμία ιδιαίτερη εύνοια προς τους αλβανικούς ή αλβανόφωνους πληθυσμούς, ούτε προκύπτει από πουθενά καμία φροντίδα του για την ανάδειξη μιας ιδιαίτερης αλβανικής κουλτούρας. Αντίθετα απεχθανόταν ιδιαίτερα τους αλβανικής καταγωγής τοπικούς μουσουλμάνους ηγεμονίσκους και τις ανυπότακτες κοινότητες».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

© rss-now 2014-2017. Από το Blogger.